सुस्वागतम

DS EDUTECH या शैक्षणिक ब्लॉगवर आपले स्वागत आहे , देवराव जाधव ९४०४३६४५०९ .
दैनंदिन अभ्यासमाला दिनांक ऑक्टोबर २०२२ पर्यंत डाउनलोडसाठी उपलब्ध , डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा .
Online अभ्यास दिनांक 31 मार्च पर्यंत डाउनलोडसाठी उपलब्ध , डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा .

HAPPY NEW YEAR 2024

गोष्टींचा शनिवार

 
 महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन परिषद व प्रथम बुक्स यांच्या संयुक्त विद्यमाने सुरु करण्यात आलेला इयत्ता १ ली ते ८ वी च्या विद्यार्थ्यांना  वाचनाची आवड निर्माण व्हावी व त्यांच्यामध्ये अवांतर वाचनाची गोडी निर्माण करणारा स्तुत्य उपक्रम  

 गोष्टींचा शनिवार 

दिनांक

१ ली व २ री

३ री व ४ थी

५ वी व ६ वी

७ वी व ८ वी

१८/१२/२०२१  

क्लिक करा  

क्लिक करा  

क्लिक करा  

क्लिक करा  

२५/१२/२०२१  

क्लिक करा  

क्लिक करा  

 क्लिक करा

क्लिक करा  

 ०१/०१/२०२२

 क्लिक करा

क्लिक करा  

क्लिक करा  

क्लिक करा  

०७/०१/२०२२  

क्लिक करा  

क्लिक करा  

क्लिक करा  

क्लिक करा  

१५/०१/२०२२  

क्लिक करा  

क्लिक करा  

क्लिक करा  

क्लिक करा  

 २२/०१/२०२२ 

 क्लिक करा

क्लिक करा  

क्लिक करा  

क्लिक करा  

२९/०१/२०२२ 

 क्लिक करा

क्लिक करा  

 क्लिक करा

क्लिक करा  

०५/०२/२०२२  

 क्लिक करा

क्लिक करा  

क्लिक करा  

 क्लिक करा

 १२/०२/२०२२ 

 क्लिक करा

क्लिक करा  

क्लिक करा  

क्लिक करा  

१९/०२/२०२२  

 क्लिक करा

क्लिक करा  

क्लिक करा  

 क्लिक करा

२६/०२/२०२२ 

क्लिक करा  

क्लिक करा  

 क्लिक करा

क्लिक करा  

०५/03/२०२२  

 क्लिक करा

क्लिक करा  

क्लिक करा  

क्लिक करा  

 १२/03/२०२२ 

क्लिक करा  

क्लिक करा  

क्लिक करा  

 क्लिक करा

 १९/03/२०२२/

क्लिक करा  

 क्लिक करा

क्लिक करा  

 क्लिक करा

 २६/03/२०२२

 क्लिक करा

 क्लिक करा

 क्लिक करा

क्लिक करा  

 

 

 

 

 

०१/१०/२०२२ 

क्लिक करा 

क्लिक करा  

क्लिक करा 

 

०८/१०/२०२२  

क्लिक करा 

 क्लिक करा

क्लिक करा 

 

१५/१०/२०२२  

क्लिक करा 

 क्लिक करा

 क्लिक करा

 

२२/१०/२०२२  

क्लिक करा 

क्लिक करा 

क्लिक करा 

 

२९/१०/२०२२ 

 क्लिक करा

क्लिक करा 

क्लिक करा 

 

०५/११/२०२२  

 क्लिक करा

क्लिक करा 

क्लिक करा 

 

१२/११/२०२२  

क्लिक करा  

 क्लिक करा

 क्लिक करा

 

१९/११/२०२२ 

क्लिक करा  

क्लिक करा  

क्लिक करा  

 

 २६/११/२०२२ 

 क्लिक करा

क्लिक करा  

क्लिक करा  

 

03/१२/२०२२  

 क्लिक करा

क्लिक करा  

क्लिक करा  

 

१०/१२/२०२२  

क्लिक करा  

क्लिक करा  

 क्लिक करा

 

१७/१२/२०२२  

 क्लिक करा

 क्लिक करा

 क्लिक करा

 

२४/१२/२०२२ 

 क्लिक करा

क्लिक करा  

क्लिक करा  

 

 ३१/१२/२०२२

क्लिक करा  

क्लिक करा  

क्लिक करा  

 

०७/०१/२०२३  

 क्लिक करा

 क्लिक करा

क्लिक करा  

 

१३/०१/२०२३  

 क्लिक करा

क्लिक करा  

क्लिक करा  

 

२३/०१/२०२३  

 क्लिक करा

 क्लिक करा

क्लिक करा  

 

२७/०१/२०२३   

क्लिक करा  

क्लिक करा

क्लिक करा  

०४/०२/२०२३ 

क्लिक करा क्लिक करा क्लिक करा

क्लिक करा क्लिक करा

क्लिक करा

१८/०२/२०२३ 

क्लिक करा क्लिक करा क्लिक करा

२५/०२/२०२३ 

क्लिक करा क्लिक करा क्लिक करा

०४/०३/२०२३  

क्लिक करा क्लिक करा क्लिक करा

११/03/२०२३

क्लिक करा क्लिक करा क्लिक करा

१८/03/२०२३  

क्लिक करा क्लिक करा क्लिक करा

२५/०३/२०२३  

क्लिक करा क्लिक करा क्लिक करा

 

 

 

 

 

  


कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा