सुस्वागतम

DS EDUTECH या शैक्षणिक ब्लॉगवर आपले स्वागत आहे , देवराव जाधव ९४०४३६४५०९ .
दैनंदिन अभ्यासमाला दिनांक ऑक्टोबर २०२२ पर्यंत डाउनलोडसाठी उपलब्ध , डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा .
Online अभ्यास दिनांक 31 मार्च पर्यंत डाउनलोडसाठी उपलब्ध , डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा .

HAPPY NEW YEAR 2024

शिकू आनंदे , Learn with Fun

 शिकू आनंदे , Learn with Fun 

विषय : कला , कार्यानुभव , शारीरिक शिक्षण 

घरी असलेल्या मुलांचे शिक्षण आनंददायी व्हावे , त्यांना काही कृती करता याव्यात म्हणून SCERT मार्फत कला, कार्यानुभव , शारीरिक शिक्षण या विषयांच्या कृती Online घेण्यात येणार आहेत .

अ नं

दिनांक

इयत्ता १ ली ते ८ वी  

        ९/१०/२०२१

क्लिक करा  

१६/१०/२०२१  

क्लिक करा  

२३/१०/२०२१  

क्लिक करा  

३०/१०/२०२१  

क्लिक करा  

 

 

२०/११/२०२१  

क्लिक करा  

२७/११/२०२१  

क्लिक करा  

०४/१२/२०२१  

क्लिक करा  

११/१२/२०२१  

क्लिक करा  

१०

१८/१२/२०२१  

क्लिक करा  

११

२५/१२/२०२१  

क्लिक करा  

१२

 ०१/०१/२०२२ 

क्लिक करा  

१३

 ०७/०१/२०२२ 

१ ते ५ क्लिक करा  

६ ते ८ क्लिक करा

१४

१५/०१/२०२२  

१ ते ५ क्लिक करा  

६ ते ८ क्लिक करा

१५

 २२/०१/२०२२ 

१ ते ५ क्लिक करा  

६ ते ८ क्लिक करा

१६

२९/०१/२०२२  

१ ते ५ क्लिक करा  

६ ते ८ क्लिक करा

१७

०५/०२/२०२२  

१ ते ५ क्लिक करा

६ ते ८क्लिक करा

१८

१२/०२/२०२२  

१ ते ५  क्लिक करा 

६ ते ८ क्लिक करा

१९

१९/०२/२०२२  

१ ते ५ क्लिक करा  

६ ते ८ क्लिक करा

२०

 २६/०२/२०२२ 

१ ते ५ क्लिक करा  

६ ते ८ क्लिक करा

२१

०५/०३/२०२२ 

१ ते ५ क्लिक करा  

६ ते ८ क्लिक करा

२२

१२/०३/२०२२  

१ ते ५क्लिक करा  

६ ते ८क्लिक करा

२३

१९/०३/२०२२ 

१ ते ५ क्लिक करा 

६ ते ८ क्लिक करा 

२४

२६/०३/२०२२/ 

१ ते ५क्लिक करा  

६ ते ८क्लिक करा

२५

०२/०४/२०२२  

१ ते ५क्लिक करा 

६ ते ८क्लिक करा  

२६

 ०९/०४/२०२२

१ ते ८क्लिक करा  

२७

१६/०४/२०२२ 

१ ते ५क्लिक करा  

६ ते ८क्लिक करा

२८

२३/०४/२०२२ 

१ ते ५क्लिक करा 

६ ते ८क्लिक करा

२९

 

 

३०

 

 

३१

 

 


कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा