सुस्वागतम

DS EDUTECH या शैक्षणिक ब्लॉगवर आपले स्वागत आहे , देवराव जाधव ९४०४३६४५०९ .
दैनंदिन अभ्यासमाला दिनांक ऑक्टोबर २०२२ पर्यंत डाउनलोडसाठी उपलब्ध , डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा .
Online अभ्यास दिनांक 31 मार्च पर्यंत डाउनलोडसाठी उपलब्ध , डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा .

HAPPY NEW YEAR 2024

मंगळवार, १ मार्च, २०२२

Daily Used 100 Sentences part 5

 


Daily Used 100 Sentences part ५ 

दररोज बोलली जाणारे 100 इंग्रजी वाक्य 

   Run! पळ.

  I won . मी जिंकलो.

  Use this.  हे वापर. हे वापरा.

  Try again. पुन्हा प्रयत्न कर. पुन्हा प्रयत्न करा.

  Ask him त्याला विचार.त्याला विचारा.

  Dogs bark. कुत्रे भुंकतात.

  Come on ! चल ! चला !

  She walks. ती चालते.

  He runs. तो पळतो.

  Shut up ! गप्प हो ! गप्प व्हा !

      It's mine. माझं आहे. 

       Be quiet. शांत हो. शांत व्हा. 

       I use it. मी ते वापरतो. मी ते वापरते. 

      I forgot.  मी विसरलो. मी विसरले. 

       I like both. मला दोन्ही आवडतात. 

        I want more. मला अजून हवंय. मला अजून हवं आहे. 

        Come again. पुन्हा या. पुन्हा ये. 

       I eat rice. मी भात खातो. मी भात खाते. 

        I'm a poet. मी कवी आहे. 

        Let Dinesh in . दिनेशला आत येऊ दे. दिनेशला आत येऊ द्या. 

       I can do it. मी करू शकतो. मी करू शकते.

       Turn right. उजवीकडे वळ. उजवीकडे वळा.

....        It's night. रात्र आहे.

....        I am ready. मी तयार आहे.

....        Talk to me.माझ्याशी बोल.

....        We'll wait. आम्ही थांबू. आपण थांबू.

....        Who are we ? आपण कोण आहोत ? आम्ही कोण आहोत ?

....        Come inside. आत ये. आत या.

....        Don't argue. भांडू नकोस. भांडू नका.वाद घालू नका.

....        I can't fly. मला उडता येत नाही.मी उडू शकत नाही.

....        I was stuck. मी अडकलो होतो. मी अडकले होते.

...        He will come. तो येईल.

....        I'm popular. मी लोकप्रिय आहे.

....        Can we do it? आम्ही ते करू शकतो का? आपण ते करू शकतो का?

....        OK, you win. बरं, तूच जिंकलास. बरं, तूच जिंकलीस.

....        Stay inside. आत रहा. आतच रहा.

....        Give me half. मला अर्धा दे.मला अर्धा द्या.

....        What's this? हे काय आहे?

....        Who sent it? ते कोणी पाठवलं?

....        Now you try. आता तू करून बघ. आता तू प्रयत्न कर. आता तुम्ही प्रयत्न करून बघा.

....        Who has time? वेळ कोणाकडे आहे?

...        Sit down now. आता खाली बस. आता खाली बसा.

....        Someone came. कोणीतरी आलं.

....        Who did this? हे कोणी केलं?

....        Pramod told him. प्रमोदने त्याला सांगितलं.

....        We knew this. आम्हाला हे माहीत होतं. आपल्याला हे माहीत होतं.

....        Where are we? आपण कुठे आहोत? आम्ही कुठे आहोत?

....        We want more. आम्हाला अजून हवं आहे. आपल्याला अजून हवं आहे.

....        We're coming. आम्ही येत आहोत. आपण येत आहोत.

....        I understood. मला समजलं.

....     He talks well. तो चांगला बोलतो.तो बर्‍यापैकी बोलतो.

...      Cook the rice. भात शिजव. भात शिजवा.

....     Who's crying? कोण रडतंय? कोण रडत आहे ?

....     Who's coming? कोण येत आहे?

....     Flowers bloom. फुले फुलतात.

....      Give it to me! मला दे! मला द्या!

....     He knows lots. त्याला बरेच काही माहीत आहे.

....      I have a ring. माझ्याकडे आंगठी आहे.

....     Blow the horn. हॉर्न वाजव. हॉर्न वाजवा.

....     I denied that. मी ते नाकारलं.मी ते नाकारले.

....     We tried that. आम्ही ते करून बघितलं. आपण ते करून बघितलं.

...      It isn't real. ते खरं नाही.ते सत्य नाही.

....     I sold a book. मी एक पुस्तक विकलं.मी एक पुस्तक विकले.

....     I woke you up. मी तुला उठवलं. मी तुम्हाला उठवलं.

....     I want to play. मला खेळायचं आहे.

....     You insult me. तू माझा अपमान केलास.

....     I write poems. मी कविता लिहितो. मी कविता लिहिते.

....      I wanted more. मला आणखी हवे होते.

....     It's so dusty. किती धूळ आहे.

....     Let's keep it. चला ते ठेवूया.

....     I have a cough. मला खोकला झाला आहे.

...       Hide that book. ते पुस्तक लपव. ते पुस्तक लपवा.

....      Contact my son. माझ्या मुलाशी संपर्क साध. माझ्या मुलाशी संपर्क साधा.

....      I have done it. मी ते केलं आहे.

....      Did you forget? तू विसरलास का? तू विसरलीस का? तुम्ही विसरलात का?

....      Has it arrived? पोहोचलं आहे का?

....      I didn't do it. मी ते केलं नाही. मी ते केले नाही.

....      Eat everything. सगळं खा.

....     Do you need me? तुला माझी गरज आहे का? तुम्हाला माझी गरज आहे का?

....      I rented a car. मी एक कार भाड्याने घेतली.

....     Is she married? तिचे लग्न झाले आहे का?

...      Where do I sit? मी कुठे बसू?

....     I'm vegetarian. मी शाकाहारी आहे.

....     It's too heavy.ते खूप वजनदार आहे.ते खूप जड आहे.

....     Where am I now? मी आत्ता कुठे आहे?

....     My tooth hurts. माझा दात दुखतोय.

....     Those are mine. ते माझे आहेत.

....     It's a miracle. हा चमत्कारच आहे.

....    We're with you. आम्ही तुझ्याबरोबर आहोत. आम्ही तुमच्याबरोबर आहोत.

....     We need to win. आपल्याला जिंकण्याची गरज आहे.

....        He did not come. तो आला नाही.

...        How are you all? तुम्ही सगळे कसे आहात ?

....        I can't deny it. मी ते नाकारू शकत नाही.

....        You're a thief. तू चोर आहेस.आपण चोर आहात.

....        Can you make it? तू ते बनवू शकतो का ? आपण ते बनवू शकता ?

....        I laughed a lot. मी खूप हसलो. मी खूप हसले.

....        I teach history. मी इतिहास शिकवतो. मी इतिहास शिकवते.

....        I need a pencil. मला एका पेन्सिलीची गरज आहे.मला एक पेन्सिल पाहिजे.

....        I slept all day. मी दिवसभर झोपले.मी दिवसभर झोपलो.

 

Part 4                                                Part 6

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा