सुस्वागतम

DS EDUTECH या शैक्षणिक ब्लॉगवर आपले स्वागत आहे , देवराव जाधव ९४०४३६४५०९ .
दैनंदिन अभ्यासमाला दिनांक ऑक्टोबर २०२२ पर्यंत डाउनलोडसाठी उपलब्ध , डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा .
Online अभ्यास दिनांक 31 मार्च पर्यंत डाउनलोडसाठी उपलब्ध , डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा .

HAPPY NEW YEAR 2024

२ री , Online टेस्ट

 

Online Test सोडवण्यासाठी घटकाच्या नावावर क्लिक करा 

मराठी

गणित

 देवा तुझे किती

चला शोधूया वेगळे आकार  

डिंगोरी  

चला हाताळूया भौमितिक आकार  

चतुर हिराबाई  

चला ओळखुया भौमितिक आकृत्या  

 फुलपाखरू

बेरजेची गंमत  

चंपकला शाबासकी मिळाली  

टप्प्याने संख्या मोजुया  

वडेश बहरला  

बेरीज पुढे मोजून  

हळूच या हो हळूच या  

बेरीज बिनहातच्याची 

चिंटू रुसला चिंटू हसला  

शून्याची बेरीज व वजाबाकी  

भेळ  

गोष्टीतील बेरीज  

पाऊसफुले  

वजाबाकीने कमी करूया  

एक तांबडा भोपळा  

बेरीज वजाबाकीची जोडी  

झरीपाडा  

गोष्टीतील वजाबाकी  

पाऊसफुले  

वर्षाचे महिने बारा  

एक तांबडा भोपळा  

 

झरीपाडा  

संख्यांचा लहान मोठेपणा  

चुलीवरची खीर  

संख्येचे शेजारी , लगतची मागची व पुढची संख्या  

दिनदर्शिका  

चला संख्या तयार करू  

 हिवाळा

संख्यांचा चढता उतरता क्रम  

संगणकाची करामत  

संख्यावाचक क्रमवाचक शब्द  

कणभर तीळ  

वजाबाकीसाठी दशक सुटा करू  

आपला भारत  

ओळखुया नाणी नोटा  

मंगळावरची शाळा  

माहितीचे व्यवस्थापन  

 फुलांचे संमेलन

आकृतिबंध  

फुग्या रे  

गुणाकार पूर्वतयारी  

मांजरांची दहीहंडी 

पाढे तयार करूया  

चांदोबाच्या देशात  

 

 मोरपिसारा

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
English

1.4 Lets Revise  

1.5 Fun with Alphabets  

1.8 Word Basket  

1.9 Learning Letters  

2.2 Activity Time  

 2.4 The Lion and the Mouse

 2.5 Word Basket

2.6 Learning Letters 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 टिप्पणी: