सुस्वागतम

DS EDUTECH या शैक्षणिक ब्लॉगवर आपले स्वागत आहे , देवराव जाधव ९४०४३६४५०९ .
दैनंदिन अभ्यासमाला दिनांक ऑक्टोबर २०२२ पर्यंत डाउनलोडसाठी उपलब्ध , डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा .
Online अभ्यास दिनांक 31 मार्च पर्यंत डाउनलोडसाठी उपलब्ध , डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा .

HAPPY NEW YEAR 2024

शनिवार, १९ फेब्रुवारी, २०२२

Continuous Tense (चालू काळ)

 Continuous Tense (चालू काळ)


१) Present Continuous Tense (चालू/अपूर्ण वर्तमानकाळ)

रचना:

S + to be (am, is, are) + V + ing + O = S

(to be ची वर्तमान काळी रूपे:- am, is, are.)

Person  Singular (एकवचन)  Plural (अनेकवचन)

First (प्र.पु) 

 I am going (मी जात आहे) 

 We are going (आम्ही जात आहोत)

Second (दि.पु)  

You are going (तू जात आहेस) 

 You are going (तूम्ही जात आहात)

Third (तृ.पु)  

He is going (तो जात आहे)

She is going (ती जात आहे)

It is going (ते जात आहे) 

 They are going (ते, त्या, ती इ. सर्वजण जात आहेत)

Rules/ नियम:

चालू किंवा अपूर्ण वर्तमानकाळ बनविताना कर्त्यांच्या लिंग वचनाला अनुसरून (to be ची वर्तमानकाळी रूपे- am, is, are) ही योग्य कर्त्यांपुढे ठेऊन ती क्रिया वर्तमान काळात चालू आहे म्हणजेच ती पूर्ण नाही म्हणजेच ती अपूर्ण आहे हे दर्शविण्यासाठी मुख्य क्रियापदाला (ing) हा प्रत्यय लावावा अशा प्रकारे चालू किंवा अपूर्ण वर्तमानकाळ तयार होतो.

Uses/ उपयोग:

हा काळ कधी वापरावा?:- जेव्हा एखादी क्रिया चालू आहे म्हणजेच ती पूर्ण नाही म्हणजेच ती क्रिया अपूर्ण आहे हे दर्शविण्यासाठी चालू किंवा अपूर्ण वर्तमान काळाचा उपयोग केला जातो.

@@@@@@@@@@@@@@

२) Past Continuous Tense (चालू/ अपूर्ण भूतकाळ)

रचना:

(To be चा भूतकाळी रूपे:- was, were)

S + to be (was, were) + V + ing + O = Sentence

Person  Singular (एकवचन)  Plural (अनेकवचन)

First (प्र.पु)  

I was going (मी जात होतो) 

 We were going (आम्ही जात होतो)

Second (दि.पु)  

You were going (तू जात होतास) 

 You were going (तुम्ही जात होते)

Third (तृ.पु)  

He was going (तो जात होता)

She was going (ती जात होती)

It was going (ते जात होते) 

 They were going (ते, त्या, ती, इ. सर्वजण जात होते)

Rules/ नियम:

चालू किवा अपूर्ण भूतकाळ बनविताना कर्त्यांच्या लिंग वचनाला अनुसरून (to be ची भूतकाळी रूपे :- was, were) ही योग्य कर्त्यांपुढे ठेऊन ती क्रिया भूतकाळात चालू होती म्हणजेच पूर्ण नव्हती म्हणजेच अपूर्ण होती हे दर्शविण्यासाठी मुख्य क्रियापदाला (ing) हा प्रत्यय लावतात. अशा प्रकारे चालू किंवा अपूर्ण भूतकाळ तयार होतो.

Uses/ उपयोग:

हा काळ कधी वापरावा?:- जेव्हा भूतकाळात एखादी क्रिया चालू होती म्हणजेच ती पूर्ण नव्हती म्हणजेच ती अपूर्ण होती. हे दर्शविण्यासाठी चालू - अपूर्ण भूतकाळाचा उपयोग केला जातो.

##############

३) Future Continuous tense (चालू/ अपूर्ण भविष्यकाळ)

रचना:

(To be चा भाविष्यकाळी रूपे:- shall, will + be)

S + to be (shall/ will) + be + V + ing + O=S

Person  Singular (एकवचन)  Plural (अनेकवचन)

First (प्र.पु)  

I shall be going (मी जात असेन)  

We shall be going (आम्ही जात असू)

Second (दि.पु) 

 You will be going (तू जात असशील) 

 You will be going (तुम्ही जात असाल)

Third (तृ.पु) 

 He will be going (तो जात असेल)

She will be going (ती जात असेल)

It will be going (ते जात असतील) 

 They will be going (ते, त्या, ती, इ. सर्वजण जात असतील)

Rules/ नियम:

चालू किंवा अपूर्ण भविष्यकाळ बनविताना कर्त्यांच्या लिंग वचनाला अनुसरून (to be ची भविष्यकाळ रूपे :- shall, will) व त्यापुढे (be) वापरावे ती क्रिया भविष्यकाळात चालू असेल म्हणजेच ती पूर्ण नसेल म्हणजेच अपूर्ण असेल हे दर्शविण्यासाठी मुख्य क्रियापदाला (ing) हा प्रत्यय लावतात. अशा प्रकारे चालू /अपूर्ण भविष्यकाळ तयार होतो.

Uses/ उपयोग:

हा काळ कधी वापरावा?:- जेव्हा भविष्यकाळात एखादी क्रिया चालू असेल म्हणजेच ती पूर्ण नसेल म्हणजेच ती अपूर्ण असेल. हे दर्शविण्यासाठी चालू किंवा अपूर्ण भविष्यकाळाचा वापर केला जातो.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा