सुस्वागतम

DS EDUTECH या शैक्षणिक ब्लॉगवर आपले स्वागत आहे , देवराव जाधव ९४०४३६४५०९ .
दैनंदिन अभ्यासमाला दिनांक ऑक्टोबर २०२२ पर्यंत डाउनलोडसाठी उपलब्ध , डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा .
Online अभ्यास दिनांक 31 मार्च पर्यंत डाउनलोडसाठी उपलब्ध , डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा .

HAPPY NEW YEAR 2024

शनिवार, ५ मार्च, २०२२

निष्ठा 3.0 मोड्यूल 09 पायाभूत संख्याज्ञान प्रश्न उत्तरे

 


निष्ठा 3.0  मोड्यूल 09 पायाभूत संख्याज्ञान


१)    पायाभूत वर्षामध्ये बालकाला संख्याज्ञानात निपुण बनवणे हे खालीलपैकी कोणते उद्दिष्ट नाही?


--- ड) हे त्यांना जलद आकडेमोड करण्यास मदत करते.


२)    खालीलपैकी कोणता संख्याप्रकार आणि त्याची उपयुक्तता नाही?


--- ब) सौंदर्य दर्शक संख्या


३)    खालीलपैकी कोणते गणित अध्ययनाच्या मुल्यामाप्नाचे परिमाण नाही?


---ड) प्रक्रियात्मक ज्ञान


४)    खालीलपैकी कोणती परिस्थिती बेरीज आणि वाजबकीशी संबंधित शाब्दिक उदाहरणामध्ये येत नाही?


---ड)  वस्तूंचे वर्गीकरण


५)    अंक म्हणजे काय?


---- ब) संख्यासाठीची चिन्हे


६)    _ _ _संख्यांचा वापर वस्तूंच्या समूहाचा आकार सांगण्यासाठी केला जातो ?


---- क) समूह्दर्शक संख्या


७)    लहान मुलांना आकार आणि अवकाशीय संकल्पना समजल्या नाहीत असे कधी म्हटले जाते?


---- ड) जेंव्हा मूल समजून न घेता घन, ईश्तीकाचीती गोल इत्यादी आकारांची नावे सांगते. 

८)     खालीलपैकी कोणता मूल्यांकनाचा योग्य मार्ग नाही?


----ड)  स्व – मूल्यांकनाचा वापर


९)    16 येण्यासाठी आपण 4 किती वेळा जोडले पाहिजे ?


---- अ) ४ वेळा


१०) मुलांमध्ये अवकाशीय समज विकसित करण्यासाठी खालीलपैकी कोणत क्रिया सर्वात योग्य आहे ?


---- ब) सूर्यास्ताची वेळ लक्षात येणे


११)  वस्तू जुळवण्याच्या किंवा जोडी लावण्याच्या कृती कोणत्या संख्यापूर्व कौशल्याच्या विकासास मदत करतील?


----क)  एकास एक संगती


१२)  FLN सुनिश्चित करण्यासाठी मुलांचे मूल्यमापन केले पाहिजे ?


--- ड) अकारिक /अनुकूल पद्धतीद्वारे सातत्यपूर्ण


१३) वस्तूंचे वर्गीकरण करण्यासाठी अत्यावश्यक बाब कोणती आहे ?


--- ब) वस्तू त्याच्या वैशिष्ट्यानुसार ओळखणे


१४) गणितीय चिन्हे,प्रतीके,आकृत्या ,आलेख,यांच्याद्वारे व्यक्तींमध्ये माहितीची देवाणघेवाण ज्या प्रक्रीये द्वारे केली जाते तिला....


--- ब) गणिती संवाद


१5 )  खालीलपैकी कोणती जोडी एकमेकांना पूरक नाही ?


---- ड) वजाबाकी आणि गुणाकार


१६) खालीलपैकी कोणता गुणाकार शिकण्याचा सर्वात महत्वाचा पैलू आहे ?


--- क) किती वेळा हे शोधण्यासाठी गुणाकार समजणे.


१७) संख्या शिकण्यासाठी योग्य क्रम काय आहे?


--- ड) संख्याज्ञान विकसित करणे


१८) खालीलपैकी कोणते संख्यापूर्व कौशल्य नाही?


--- अ) अंक जाणून घेणे.


१९) खालीलपैकी कोणती बाब एकास एक संगतीत समाविष्ट नाही?


---- ड) गट करणे


२०) खालीलपैकी कोणता माहिती (डेटा) हाताळणीचा घटक नाही?


---- क) माहितीची निर्मिती


२१) मोजणी प्रक्रियेदरम्यान, मुल कोणती क्रिया करत नाही ?


--- ब) क्रमाने संख्यानामे लिहणे.


२२) सामान्यता: न मोजता चार किंवा पाच घटकापेक्षा जास्त नाही असा समूह ताबडतोब जाणण्याची क्षमता म्हणजे ...


--- ड) सबटायझेशन


२३) गुणाकार शिकण्याचा/समजून घेण्याचा योग्य क्रम काय असावा?


--- अ) बेरीज संदर्भात गुणाकाराचा वितरानात्मक नियम वापरणे. 

२४) दिलेल्या नियमानुसार समूहातील वस्तूंचा क्रम लावणे यात खालीलपैकी कोणती बाब समाविष्ट नाही ?


--- ड) वर्गीकरण


२५) संख्या बोध अंतर्गत विकसित करण्यासाठी खालीलपैकी कोणते मुख्य कौशल्य नाही?


--- क) संख्या नामाचे पाठांतर


२६) सीमाकडे १२ गुलाब आहेत. शीफाकडे १५ गुलाब आहेत. कोणाकडे जास्त आणि किती जास्त आहेत? वरील शाब्दिक उदाहरणात वजाबाकीचे कोणते संदर्भ वापरले गेले आहेत?


---- अ) तुलना


२७) एकास एक संगती समजून घेण्यासाठी मुलांना .... चा अर्थ समजावून घेण्याची आवश्यकता नाही ?


--- ड)संख्या नामे


२८) पायाभूत टप्यावर आकार शिकवण्यासाठी खालीलपैकी कोणती रणनीती सर्वात योग्य आहे?


--- क) आकारांची चांगली समज विकसित करण्यासाठी मुलांना भरपूर संधी दिल्या 

२९) खालीपैकी कोणता मापन शिकवण्याचा दृष्टिकोन असू नये? 

--- अ) शिक्षकाद्वारे मोजमापांची मानक एकके आणि त्यांची रूपांतरण थेट सादर करणे.


३०) सुरुवातीच्या टप्यात गणित शिकत असताना, मुलाकडून अशी अपेक्षा केली जात नाही?


--- क) गणिताच्या तंत्रासाठी आवश्यक असलेले संकेत समजून घेणे


३१) मुलाला संख्या शिकण्यापूर्वी वस्तू कामाने लावता आल्या पाहिजेत, कारण क्रमवारी म्हणजे ...


---- अ) क्रमाने ठेवण्याशी संबंधित किंवा संख्या क्रमाने लावणे.


३२) काही समान वैशिष्टे असलेल्या गोष्टी एकत्र ठेवल्याने ...ची क्षमता वाढते.


---- ब) वर्गीकरण

३३) खालीलपैकी कोणता पायाभूत संख्याज्ञानाचा घटक नाही?


---- ड) संख्या नामे लक्षात ठेवणे..


३४)  .....संख्या एखाद्या वस्तूच्या स्थितीचे वर्णन करण्यासाठी वापरल्या जातात तेंवा त्यांची विशिष्ट क्रमाने मांडणी केली जाते.


----- ड) क्रमवारी


३५) खालीलपैकी कोणते सत्य नाही ?


---- क) सर्व आयत समांतर भूज चौकोन आहेत.


३६) सबटायझिंग म्हणजे काय?


--- ड) वस्तूंची संख्या, फक्त बघून आणि प्रत्येक वस्तूची प्रत्यक्षात मोजणी न करता


३७) शालापूर्व (प्री स्कूल) शिक्षकांनी खालीलपैकी काय टाळावे 

--- क) मुलांना संख्या समजण्यापूर्वी संख्या लिहायला सांगणे 

३८)  खालीलपैकी कोणती पायाभूत संख्याज्ञान कौशल्य वाढवण्यासाठी अध्यापनशास्त्रींय प्रक्रिया नाही ?


--- ड) बरेच सराव प्रश्न देणे.


३९)  खालीलापिकी कोणती गणितीय प्रक्रिया नाही ?


--- क) घोकंपट्टी .


४०)  शून्य हि संकल्पना खालीलपैकी कोणत्या क्रियेद्वारे उत्तम प्रकारे मांडली जाऊ शकते ?


--- अ) वजाबाकी

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा