सुस्वागतम

DS EDUTECH या शैक्षणिक ब्लॉगवर आपले स्वागत आहे , देवराव जाधव ९४०४३६४५०९ .
दैनंदिन अभ्यासमाला दिनांक ऑक्टोबर २०२२ पर्यंत डाउनलोडसाठी उपलब्ध , डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा .
Online अभ्यास दिनांक 31 मार्च पर्यंत डाउनलोडसाठी उपलब्ध , डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा .

HAPPY NEW YEAR 2024

रविवार, १६ जानेवारी, २०२२

f चे शब्द मराठी अर्थासह

 English Word

Marathi Word

fabric

कापड

face

चेहरा

facility

सुविधा

fact

वस्तुस्थिती

factor

घटक

factory

कारखाना

faculty

प्राध्यापक

fade

कोमेजणे

fail

अपयशी

failure

अपयश

fair

योग्य

fairly

निष्पक्षपणे

faith

विश्वास

fall

पडणे

familiar

परिचित

family

कुटुंब

famous

प्रसिद्ध

fan

चाहता

fantasy

कल्पनारम्य

far

दूर

farm

शेत

farmer

शेतकरी

fashion

फॅशन

fast

वेगवान

fat

चरबी

fate

नशीब

father

वडील

fault

दोष

favor

अनुकूलता

favorite

आवडते

fear

भीती

feature

वैशिष्ट्य

federal

फेडरल

fee

शुल्क

feed

अन्न देणे

feel

वाटत

feeling

भावना

feet

पाय

fell

पडले

fellow

सहकारी

felt

वाटले

female

महिला

fence

कुंपण

few

काही

fewer

कमी

fiber

फायबर

fiction

काल्पनिक

field

फील्ड

fifteen

पंधरा

fifth

पाचवा

fifty

पन्नास

fig

अंजीर

fight

लढा

fighter

सेनानी

fighting

लढा

figure

आकृती

file

फाइल

fill

भरा

film

चित्रपट

final

अंतिम

finally

शेवटी

finance

वित्त

financial

आर्थिक

find

शोधणे

finding

शोधणे

fine

ठीक

finger

बोट

finish

समाप्त

fire

आग

firm

ठाम

first

पहिला

fish

मासे

fishing

मासेमारी

fit

फिट

fitness

फिटनेस

five

पाच

fix

निराकरण

flag

झेंडा

flame

ज्योत

flat

फ्लॅट

flavor

चव

flee

पळून जा

flesh

मांस

flight

उड्डाण

float

तरंगणे

floor

मजला

flow

प्रवाह

flower

फूल

fly

उडणे

focus

फोकस

folk

लोक

follow

अनुसरण करा

following

खालील

food

अन्न

foot

पाऊल

football

फुटबॉल

for

च्या साठी

force

शक्ती

foreign

परदेशी

forest

वन

forever

कायमचे

forget

विसरणे

form

फॉर्म

formal

औपचारिक

formation

निर्मिती

former

माजी

formula

सुत्र

forth

पुढे

fortune

दैव

forward

पुढे

found

आढळले

foundation

पाया

founder

संस्थापक

four

चार

fourth

चौथा

fraction

अपूर्णांक

frame

फ्रेम

framework

चौकट

free

फुकट

freedom

स्वातंत्र्य

freeze

गोठवणे

French

फ्रेंच

frequency

वारंवारता

frequent

वारंवार

frequently

वारंवार

fresh

ताजे

friend

मित्र

friendly

मैत्रीपूर्ण

friendship

मैत्री

from

कडून

front

समोर

fruit

फळ

frustration

निराशा

fuel

इंधन

full

पूर्ण

fully

पूर्णपणे

fun

मजा

function

कार्य

fund

निधी

fundamental

मूलभूत

funding

निधी

funeral

अंत्यसंस्कार

funny

मजेदार

furniture

फर्निचर

furthermore

शिवाय

future

भविष्यकोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा