सुस्वागतम

DS EDUTECH या शैक्षणिक ब्लॉगवर आपले स्वागत आहे , देवराव जाधव ९४०४३६४५०९ .
दैनंदिन अभ्यासमाला दिनांक ऑक्टोबर २०२२ पर्यंत डाउनलोडसाठी उपलब्ध , डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा .
Online अभ्यास दिनांक 31 मार्च पर्यंत डाउनलोडसाठी उपलब्ध , डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा .

HAPPY NEW YEAR 2024

रविवार, १६ जानेवारी, २०२२

d चे शब्द मराठी अर्थासह

 English Word

Marathi Word

dad

बाबा

daily

दररोज

damage

नुकसान

dance

नृत्य

danger

धोका

dangerous

धोकादायक

dare

धाडस

dark

गडद

darkness

अंधार

data

डेटा

date

तारीख

daughter

मुलगी

day

दिवस

dead

मृत

deal

करार

dealer

डीलर

dear

प्रिय

death

मृत्यू

debate

वादविवाद

debt

कर्ज

decade

दशक

decide

ठरवा

decimal

दशांश

decision

निर्णय

deck

डेक

declare

जाहीर करा

decline

घट

decrease

कमी

deep

खोल

deeply

खोलवर

deer

हरिण

defeat

पराभव

defend

बचाव

defendant

प्रतिवादी

defense

संरक्षण

defensive

बचावात्मक

deficit

तूट

define

परिभाषित

definitely

निश्चितपणे

definition

व्याख्या

degree

पदवी

delay

विलंब

deliver

वितरित करा

delivery

वितरण

demand

मागणी

democracy

लोकशाही

Democrat

लोकशाही

democratic

लोकशाही

demonstrate

प्रात्यक्षिक

demonstration

प्रात्यक्षिक

deny

नाकारणे

department

विभाग

depend

अवलंबून

dependent

अवलंबून

depending

अवलंबून

depict

चित्रण

depression

नैराश्य

depth

खोली

deputy

उप

derive

मिळवणे

describe

वर्णन करणे

description

वर्णन

desert

वाळवंट

deserve

पात्र

design

रचना

designer

डिझायनर

desire

इच्छा

desk

डेस्क

desperate

हताश

despite

असूनही

destroy

नष्ट करणे

destruction

नाश

detail

तपशील

detailed

तपशीलवार

detect

शोधणे

determine

निश्चित करा

develop

विकसित करा

developing

विकसनशील

development

विकास

device

साधन

devote

भक्त

dialogue

संवाद

dictionary

शब्दकोश

did

केले

die

मरणे

diet

आहार

differ

भिन्न

difference

फरक

different

भिन्न

differently

वेगळ्या प्रकारे

difficult

कठीण

difficulty

अडचण

dig

खणणे

digital

डिजिटल

dimension

परिमाण

dining

जेवणाचे

dinner

रात्रीचे जेवण

direct

थेट

direction

दिशा

directly

थेट

director

दिग्दर्शक

dirt

घाण

dirty

गलिच्छ

disability

दिव्यांग

disagree

असहमत

disappear

अदृश्य

disaster

आपत्ती

discipline

शिस्त

discourse

प्रवचन

discover

शोधणे

discovery

शोध

discrimination

भेदभाव

discuss

चर्चा करा

discussion

चर्चा

disease

आजार

dish

ताटली

dismiss

काढून टाकणे

disorder

विकार

display

प्रदर्शन

dispute

वाद

distance

अंतर

distant

दूर

distinct

वेगळा

distinction

फरक

distinguish

वेगळे करणे

distribute

वितरित करा

distribution

वितरण

district

जिल्हा

diverse

वैविध्यपूर्ण

diversity

विविधता

divide

विभागणे

division

विभागणी

divorce

घटस्फोट

DNA

डीएनए

do

करा

doctor

डॉक्टर

document

दस्तऐवज

does

करते

dog

कुत्रा

dollar

डॉलर

domestic

घरगुती

dominant

प्रबळ

dominate

वर्चस्व गाजवणे

don’t

करू नका

done

केले

door

दरवाजा

double

दुहेरी

doubt

शंका

down

खाली

downtown

डाउनटाउन

dozen

डझन

draft

मसुदा

drag

ड्रॅग करा

drama

नाटक

dramatic

नाट्यमय

dramatically

नाटकीय

draw

काढा

drawing

रेखाचित्र

dream

स्वप्न

dress

ड्रेस

drink

पेय

drive

चालवा

driver

चालक

drop

थेंब

drug

औषध

dry

कोरडे

duck

बदक

due

देय

during

दरम्यान

dust

धूळ

duty

कर्तव्यकोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा