सुस्वागतम

DS EDUTECH या शैक्षणिक ब्लॉगवर आपले स्वागत आहे , देवराव जाधव ९४०४३६४५०९ .
दैनंदिन अभ्यासमाला दिनांक ऑक्टोबर २०२२ पर्यंत डाउनलोडसाठी उपलब्ध , डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा .
Online अभ्यास दिनांक 31 मार्च पर्यंत डाउनलोडसाठी उपलब्ध , डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा .

HAPPY NEW YEAR 2024

सोमवार, १७ जानेवारी, २०२२

समानार्थी शब्द

 समानार्थी शब्द

अनाथ = पोरका

अपघात = दुर्घटना 

अभिवादन = नमस्कार, वंदन, प्रणाम 

अभिनंदन = गौरव

अभिमान = गर्व 

अरण्य = वन, जंगल, कानन  

अवघड = कठीण

अडचण = समस्या

अभ्यास = सराव  

अन्न = आहार, खाद्य 

अचंबा = आश्चर्य, नवल

अतिथी = पाहुणा  

अंगण = आवार 

अपराध = गुन्हा, दोष

अपाय = इजा 

अंत = शेवट 

अंघोळ = स्नान 

अंधार = काळोख, तिमिर 

अश्रू = आसू 

आई = माता, माय, जननी, माउली 

आकाश = आभाळ, गगन, नभ, अंबर 

आठवण = स्मरण, स्मृती, सय

आठवडा = सप्ताह 

आनंद = हर्ष

आजारी = पीडित, रोगी 

आयुष्य = जीवन, हयात

आतुरता = उत्सुकता  

आरोपी = गुन्हेगार, अपराधी 

आश्चर्य = नवल, अचंबा

आसन = बैठक

आदर = मान  

आवाज = ध्वनी, रव 

आज्ञा = आदेश, हुकूम

आपुलकी = जवळीकता 

आरसा = दर्पण 

आरंभ = सुरवात

आशा = इच्छा

आशीर्वाद = शुभचिंतन 

इलाज = उपाय

ईर्षा = चुरस  

उत्सव = समारंभ, सन, सोहळा

उक्ती = वचन 

उशीर = विलंब

ॠण = कर्ज 

ॠतू = मोसम

ऐट = रुबाब, डौल 

ओझे = वजन, भार 

ओढा = झरा, नाला 

ओळख = परिचय 

कथा = गोष्ट, कहाणी, हकिकत 

कठीण = अवघड 

कविता = काव्य, पद्य 

कष्ट = श्रम, मेहनत 

कंजूष = कृपण  

काम = कार्य, काज

काठ = किनारा, तीर, तट

काळ = समय, वेळ, अवधी 

किल्ला = गड, दुर्ग  

कार्य = काम 

कारागृह = कैदखाना, तुरुंग

कीर्ती = प्रसिद्धी, लौकिक, ख्याती 

कुतूहल = उत्सुकता

कुटुंब = परिवार

कुशल = हुशार, तरबेज   

कुत्रा = श्वान  

कोवळीक = कोमलता

कोठार = भांडार

खण = कप्पा  

ख्याती = कीर्ती, प्रसिद्धी, लौकिक 

खात्री = विश्वास  

खिडकी = गवाक्ष

खेडे = गाव, ग्राम  

खोड्या = चेष्टा, मस्करी 

गरज = आवश्यकता

गवत = तृण 

गर्व = अहंकार 

गाय = धेनू, गोमाता

गाणे = गीत, गान 

गंमत = मौज, मजा

गंध = वास, दरवळ

ग्रंथ = पुस्तक  

गाव = ग्राम, खेडे

गुन्हा = अपराध

गुलामी = दास्य 

गोड = मधुर  

गोणी = पोते 

गोष्ट = कहाणी, कथा

गौरव = सन्मान  

ग्राहक = गिऱ्हाईक 

घर = सदन, गृह, निकेतन, आलय 

घरटे = खोपा

घागर = घडा, मडके  

घोडा = अश्व, हय, वारू 

चव = रुची, गोडी

चरण = पाय, पाऊल

चरितार्थ = उदरनिर्वाह  

चक्र = चाक  

चाक = चक्र 

चंद्र = शशी, रजनीनाथ, इंदू 

चिंता = काळजी

चिडीचूप = शांत

चिमुरडी = लहान 

चूक = दोष  

चेहरा = मुख 

चौकशी = विचारपूस 

छंद = नाद, आवड

छान = सुरेख, सुंदर 

छिद्र = भोक 

जग = दुनिया, विश्व

जत्रा = मेळा 

जन = लोक, जनता  

जमीन = भूमी, धरती, भुई 

जंगल = रान 

जीव = प्राण

जीवन = आयुष्य, हयात 

जुलूम = अत्याचार, छळ, बळजोरी, अन्याय  

झाड = वृक्ष, तरू

झोपडी = कुटीर, खोप 

झोप = निद्रा  

झोका = झुला 

झेंडा = ध्वज, निशाण

ठग = चोर 

ठिकाण = स्थान 

डोके = मस्तक, शीर्ष, शीर 

डोळा = नेत्र, नयन, लोचन

डोंगर = पर्वत, गिरी 

ढग = मेघ, जलद, पयोधर, अभ्र 

ॠण = कर्ज 

तक्रार = गाऱ्हाणे 

तळे = तलाव, सरोवर, तडाग

त्वचा = कातडी

तारण = रक्षण 

ताल = ठेका

तुरंग = कैदखाना, बंदिवास 

तुलना = साम्य 

थट्टा = मस्करी, चेष्टा

थवा = समूह    

दगड = पाषाण, खडक 

दरवाजा = दार, कवाड

दाम = पैसा  

दृश्य = देखावा  

दिवस = दिन, वार, वासर

दिवा = दीप, दीपक 

दूध = दुग्ध, पय

द्वेष = मत्सर, हेवा 

देव = ईश्वर, विधाता 

देश = राष्ट्र 

देखावा = दृश्य

दार = दरवाजा 

दारिद्र्य = गरिबी 

दौलत = संपत्ती, धन  

धरती = भूमी, धरणी 

ध्वनी = आवाज, रव 

नदी = सरिता  

नजर = दृष्टी

नमस्कार = वंदन, नमन  

नातेवाईक = नातलग 

नाच = नृत्य 

निश्चय = निर्धार 

निर्धार = निश्चय 

निर्मळ = स्वच्छ

नियम = पद्धत 

निष्ठा = श्रद्धा 

नृत्य = नाच 

नोकर = सेवक

परिश्रम = कष्ट, मेहनत   

पती = नवरा, वर 

पत्र = टपाल 

पहाट = उषा  

परीक्षा = कसोटी 

पर्वा = चिंता, काळजी 

पर्वत = डोंगर, गिरी, अचल 

पक्षी = पाखरू, खग, विहंग

प्रकाश = उजेड 

प्रवास = सफर, फेरफटका, पर्यटन

प्रजा = लोक 

प्रत - नक्कल

प्रदेश = प्रांत 

प्रवास = यात्रा    

प्राण = जीव 

पान = पत्र, पत्ता 

प्रासाद = वाडा 

पाखरू = पक्षी 

प्रार्थना = स्तवन 

प्रामाणिकपणा = इमानदारी

प्रारंभ = सुरुवात, आरंभ  

प्रेम = प्रीती, माया, जिव्हाळा

प्रोत्साहन = उत्तेजन

पाऊस = वर्षा, पर्जन्य 

पाणी = जल, नीर, तोय, उदक

पिशवी = थैली 

पुस्तक = ग्रंथ

पुतळा = प्रतिमा, बाहुले

पुरातन = प्राचीन 

पृथ्वी = धरणी, जमीन, वसुंधरा, वसुधा  

फलक = फळा    

फांदी = शाखा 

फूल = पुष्प, सुमन, कुसुम

बदल = फेरफार, कलाटणी 

बर्फ = हिम  

बहीण = भगिनी

बक्षीस = पारितोषिक, पुरस्कार 

बाग = बगीचा, उद्यान, वाटिका 

बासरी = पावा

बेत = योजना

बाळ = बालक 

बाप = पिता, वडील, जनक 

बादशाहा = सम्राट

बुद्धी = मती 

ब्रीद = बाणा   

भरवसा = विश्वास 

भरारी = झेप, उड्डाण 

भाट = स्तुतिपाठक 

भारती = भाषा, वैखरी

भांडण = तंटा  

भाळ = कपाळ 

भाऊ = बंधू, सहोदर

भेदभाव = फरक

भोजन = जेवण   

मदत = साहाय्य 

ममता = माया, जिव्हाळा, वात्सल्य 

मन = चित्त, अंतःकरण

मजूर = कामगार 

महिना = मास

महिला = स्त्री, बाई, ललना 

मजूर = कामगार

मस्तक = डोके, शीर, माथा  

मानवता = माणुसकी 

मान = गळा  

मंगल = पवित्र 

मंदिर = देऊळ, देवालय  

मार्ग = रस्ता, वाट

म्होरक्या = पुढारी, नेता  

मित्र = दोस्त, सोबती, सखा, सवंगडी

मुलगा = पुत्र, सुत, तनय 

मुलगी = कन्या, तनया  

मुद्रा = चेहरा, मुख, तोंड, वदन 

मुख = तोंड, चेहरा 

मुलुख = प्रदेश, प्रांत, परगणा 

मेहनत = कष्ट, श्रम, परिश्रम

मैत्री = दोस्ती

मौज = मजा, गंमत

यश = सफलता 

युक्ती = विचार, शक्कल 

युद्ध = लढाई, संग्राम, लढा, समर 

योद्धा = लढवय्या 

रक्त = रुधिर 

रणांगण = रणभूमी, समरांगण 

ऱ्हास = हानी    

राग = क्रोध, संताप, चीड 

राजा = नरेश, नृप 

राष्ट्र = देश 

रांग = ओळ 

रात्र = निशा, रजनी, यामिनी

रान = वन, जंगल, अरण्य, कानन

रूप = सौंदर्य

रुबाब = ऐट, तोरा  

रेखीव = सुंदर, सुबक 

लग्न = विवाह, परिणय  

लाट = लहर 

लाज = शरम

लोभ = हाव

वस्त्र = कपडा 

वारा = वात, पवन, अनिल, मारुत, समीर, वायू 

वाट = मार्ग, रस्ता 

वाद्य = वाजप 

वेग = गती

वेळ = समय, प्रहर

वेळू = बांबू 

वेश = सोशाख

वेदना = यातना  

विश्रांती = विसावा, आराम

वितरण = वाटप, वाटणी 

विद्या = ज्ञान 

विनंती = विनवणी 

विरोध = प्रतिकार

विसावा = विश्रांती, आराम  

विश्व = जग, दुनिया  

वीज = विद्युर, सौदामिनी 

वृत्ती = स्वभाव 

वृद्ध = म्हातारा 

वैराण = ओसाड, भकास, उजाड 

वैरी = शत्रू, दुष्मन 

वैषम्य = विषाद 

व्यवसाय = धंदा 

व्याख्यान = भाषण  

शरीर = देह, तनू, काया, कुडी, अंग

शक्ती = सामर्थ्य, जोर, बळ 

शर्यत = स्पर्धा, होड, चुरस 

शहर = नगर  

श्वापद = जनावर 

शास्त्रज्ञ = वैज्ञानिक 

शाळा = विद्यालय 

शेत =  शिवार, वावर, क्षेत्र

शिवार = शेत, वावर 

शीण = थकवा 

शील = चारित्र्य

शीतल = थंड, गार 

शिक्षा = दंड, शासन  

श्रम = कष्ट, मेहनत  

सकाळ = प्रभात, उष:काल

सचोटी = खरेपणा 

सफाई = स्वच्छता 

सवलत = सूट 

सजा = शिक्षा 

सन्मान = आदर 

संकट = आपत्ती

संधी = मोका

संत = सज्जन, साधू

संपत्ती = धन, दौलत, संपदा

सायंकाळ = संध्याकाळ 

सावली = छाया   

साथी = सोबती, मित्र, दोस्त, सखा 

स्तुती = प्रशंसा 

स्पर्धा = चुरस, शर्यत, होड, पैज

स्थान = ठिकाण, वास, ठाव  

स्त्री = बाई, महिला, ललना

संध्याकाळ = सायंकाळ, सांज 

स्फूर्ती = प्रेरणा 

सुवास = सुगंध, परिमल, दरवळ 

सुंदर = सुरेख, रमणीय, मनोहर, छान 

सागर = समुद्र, सिंधू, रत्नाकर, जलधी

सावली = छाया  

सामर्थ्य = शक्ती, बळ

साहित्य = लिखाण

सेवा = शुश्रूषा    

सिनेमा = चित्रपट, बोलपट 

सुविधा = सोय 

सुगंध = सुवास, परिमळ, दरवळ

सूत = धागा, दोरा

सूर = स्वर  

सूर्य = रवी, भास्कर, दिनकर, सविता 

सोने = सुवर्ण, कांचन, हेम

सोहळा = समारंभ 

हद्द = सीमा, शीव 

हल्ला = चढाई 

हकिकत = गोष्ट, कहाणी, कथा 

हात = हस्त, कर, बाहू 

हाक = साद 

हित = कल्याण 

हिंमत = धैर्य 

हुकूमत = अधिकार 

हुरूप = उत्साह 

हुबेहूब = तंतोतंत 

हेका = हट्ट, आग्रह 

क्षमा = माफी

 


कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा